Algemene Voorwaarden

Voor het starten van kindercoaching vraag ik toestemming van beide ouders/verzorgenden

Beide ouders/verzorgenden ondertekenen de behandelovereenkomst

Voor het starten van kindercoaching vraag ik toestemming voor het maken van filmopnames voor eigen gebruik

Voor het starten van kindercoaching vraag ik toestemming voor overleg met derden indien gewenst

We beschikken niet over een wachtkamer, ouders dienen telefonisch bereikbaar te zijn tijdens de sessie en halen het kind op de afgesproken tijd weer op tenzij het kind aangeeft eerder weg te willen

Aan het eind van de maand ontvang je via de mail een factuur, deze dient binnen twee weken voldaan te worden. Wanneer de factuur niet betaald wordt dan ben ik genoodzaakt de coaching (tijdelijk) te stoppen totdat de factuur betaald is.

Wanneer je minimaal 24 uur van tevoren afbelt breng ik geen kosten in rekening

Wanneer ik ziek word breng ik geen kosten in rekening

Kindercoachpraktijk LeerSaam werkt adviserend en oplossingsgericht zonder resultaat te kunnen garanderen. LeerSaam is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door kindercoaching LeerSaam, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van kindercoaching LeerSaam.

Pin It on Pinterest