Werkwijze en tarieven

 opWerkwijze coaching

Kennismaking
We bespreken de hulpvragen van u en uw kind. Vervolgens bespreken we of coaching passend kan zijn. Zo ja
dan plannen we een intakegesprek.

Intakegesprek
Vooraf beslissen we samen of uw kind wel of niet meekomt naar het intakegesprek. Tijdens het intakegesprek bespreken we welke uitdagingen er zijn. Ook kijken we hoe het verdere traject van de coaching er uit kan gaan zien.

Coaching sessies
Er zullen een aantal coaching sessies volgen. Regelmatig zijn er terugkoppelingsmomenten. Na gemiddeld vier sessies vindt er een tussenevaluatie plaats. We bespreken met elkaar de ervaringen en beslissen of we verder gaan of dat we de coaching beëindigen. De coaching is oplossingsgericht. Oplossingsgericht werken heeft als doel kinderen zelf tot oplossingen te laten komen. Dat gebeurt door de schijnwerper te richten op wat er wél werkt! Het is doelgericht, positief, speels en effectief. We gaan niet zoeken naar de oorzaken van het probleem, maar naar wat er in de plaats van het probleem kan komen: hoe wil je het hebben en wat heb je al in huis om daar te komen. Door samen met het kind inzicht te krijgen in wat wél werkt, realiseren ze op een positievere manier succesjes, stap voor stap. En ‘doen wat werkt’, versterkt!

Afronding
Wanneer jullie het vertrouwen hebben weer op eigen kracht verder te kunnen of wanneer de coaching niet passend blijkt dan ronden we de coaching af. We evalueren het traject in een eindgesprek.

Online coaching Hoogsensitiviteit voor ouders of leerkrachten
Naast live coaching bestaat ook de mogelijkheid tot online coaching via e-mail of telefonisch.
Deze coaching is op maat. Tijdens het intakegesprek bespreken we waar je op gecoacht wilt worden.

De tarieven online coaching zijn:
online coaching intakegesprek                                              € 10,-
vervolg contact online coaching                                             € 15,- per half uur

Overige tarieven zijn op aanvraag. 

 

Pin It on Pinterest