Kindbehartiger

Kindbehartiger

De stem van ieder kind verdient voor, tijdens of na het scheidingsproces een plek. Als Kindbehartiger zorg ik er voor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaatst deze samen met het kind in perspectief, doe observatie, geeft uitleg aan het kind en vertaal de stem van het kind naar de ouders en waar nodig via een verslag met advies naar het juridisch speelveld.
Binnen de ondersteuning wordt steeds de regie gevoerd vanuit de positie en belangen van het kind met aandacht voor de beleving en de emoties van de ouders. Als Kindbehartiger heb ik het doel om ieder kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding. Ik ben er als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie. Ik werk vanuit het IVRK en biedt psychosociale ondersteuning, niet zijnde therapie of behandeling. Waar nodig werk ik samen met instanties en andere professionals;
Voor ouders is het vaak een geruststelling om te weten dat hun kind op een eigen belangenbehartiger heeft. Samen met hen vind ik het belangrijk dat een kind weer kind kan zijn. Ik wil ze laten merken dat ik er voor ze ben en dat er echt naar hun geluisterd wordt. Het is belangrijk dat ze mogen voelen wat ze voelen en dat ze leren hoe het komt dat ze voelen wat ze voelen. Ik leer ze met deze gevoelens om te gaan. Ze zullen ervaren dat het helpt om erover te praten en ze voelen dat ze niet alleen staan. Samen kijken we wat belangrijk is om aan papa en mama te vertellen en samen bepalen we de manier waarop. Het leren communiceren doe ik vaak door het maken van een Kindplan. De kinderen presenteren dit zelf aan hun ouders als ze dat willen. Als Kindbehartiger ondersteun ik daarbij. Dit kan een poster, een filmpje, een powerpoint of een andere vorm zijn die bij het kind past.
Als gecertificeerd Kindbehartiger ben ik aangesloten bij de beroepsorganisatie Kindbehartiger. Op de website van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger kunt U alles lezen over de werkwijze van de Kindbehartiger.
Voor de werkwijze en het tarief kunt u contact opnemen met mij.

Pin It on Pinterest